Obsługa podmiotów gospodarczych

 • udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • przygotowywanie opinii i analiz prawnych
 • sporządzanie projektów umów, dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego oraz dokumentów przedkładanych do Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów
 • analiza umów, przygotowywanie projektów umów oraz negocjowanie ich warunków
 • udział w negocjacjach z kontrahentami Klienta, negocjowanie warunków umów
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności (zastaw zwykły i rejestrowy, porozumienie wekslowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz ustanawianie hipoteki)
 • dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego
 • ochrona dłużnika przed wierzycielami
 • podejmowanie czynności procesowych w imieniu podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni oraz prawa pracy
 • informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta lub pozostających w związku z tą działalnością