Mąż zdradził w trakcie związku małżeńskiego – czy będzie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia?

 
Zdrada niewątpliwie wymieniana jest jako jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw, ale czy zawsze przesądza o tym, że małżonek, który się jej dopuścił, będzie winny w sprawie o rozwód?

Zazwyczaj jest tak, że klienci proszą o sporządzenie w ich imieniu pozwu rozwodowego z wnioskiem o orzeczenie przez Sąd, że ich mąż/żona byli wyłącznie winni rozkładu pożycia. Po złożeniu pozwu wpływa jednak do Sądu odpowiedź drugiego małżonka na tenże pozew, w którym okazuje się, że „skok w bok” miał miejsce już po rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W takich sytuacjach uprzedzam klientów, że Sąd może uzna, że postępowanie drugiego małżonka, który zdrady się dopuścił, nie miało żadnego wpływu na związek, bo małżeństwo stron już wówczas było fikcją, związkiem jedynie „na papierze” i nie rokowało szans na przetrwanie.


! Pamiętaj, że o rozkładzie pożycia w chwili zdrady można mówić tylko wtedy, gdy już wówczas nie łączyły Cię z małżonkiem więzi: psychiczna (czyli miłość), ekonomiczna (wspólne finanse) i fizyczna (współżycie seksualne).
! Pamiętaj, że te więzi ustać musiały przed zdradą w sposób trwały i zupełny – co w praktyce oznacza, że nie było ich już jakiś czas wcześniej i już wówczas wygasły bezpowrotnie. Oznacza to, że kryzys w związku bądź poczucie bycia nieszczęśliwym i niespełnionym w małżeństwie nie oznacza, że ustały w sposób trwały i zupełny wszystkie więzi.

Bardzo często zdarza się również, że małżonek, który dopuścił się zdrady, podnosi w odpowiedzi na pozew, że przecież „stało się, jak się stało”, ale drugi małżonek wybaczył i obiecał, że nie będzie do tego wraca. W takich sytuacjach Sąd jest zobowiązany badać związek przyczynowo – skutkowy między zdradą a rozkładem pożycia.

! Niezależnie od powyższego, domaganie się od Sądu, by orzekł o wyłącznej winie małżonka w wyroku rozwodowym, wymaga od strony odpowiednio sformułowanego pozwu oraz zaoferowania Sądowi właściwych dowodów. Może okazać się, że bez pomocy profesjonalnego prawnika i należytego przygotowania do sprawy się nie obędzie.

Posted in Blog.