Mamy wspólne małoletnie dzieci. Czy Sąd może odmówić rozwodu?

Dziś zajmiemy się rozwodem małżonków, którzy posiadają wspólne małoletnie dzieci, a ściślej sytuacją, w której Sądowi przyjdzie ocenić, czy wskutek rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakładają, że jeżeli Sąd uzna, że wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, może oddalić powództwo o rozwód.

Nie sposób zaprzeczyć, że przeważnie rozwód rodziców niekorzystnie wpływa na dzieci. Najlepiej gdy dziecko może wychowywać się w pełnej rodzinie wraz z matką i ojcem, pod jednym dachem. Niestety życie pisze różne scenariusze, a rozwodowi nie zawsze da się zapobiec.

Także gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci rozwód jest jednak dopuszczalny. W przeciwnym razie, większość małżeństw nie dałoby się formalnie rozwiązać aż do osiągnięcia przez dzieci wieku pełnoletniości.

W szczególnych, wyjątkowych sytuacjach rozwód małżonków posiadających małoletnie dzieci jest wykluczony. Jakie to mogą być więc m.in. sytuacje?

  1. dziecko potrzebuje materialnego i moralnego wsparcia obojga rodziców i tylko rodzice żyjąc razem pod jednym dachem są w stanie potrzeby dziecka zaspokoić. Chodzi więc o taką konstrukcję psychiki dziecka, że rozłączenie rodziców spowodowałoby trwałe zmiany u dziecka, silne, ponadprzeciętne spustoszenie emocjonalne i psychiczne.
  2. dziecko nie jest gotowe do rozstania rodziców, nie jest zorientowane w sytuacji rodzinnej, nie dopuszcza myśli, że rodzice już nie będą ze sobą żyć, mieszkać, wspólnie zajmować się Ta sytuacja do dziecka nie „dociera” i pomimo prób przygotowania dziecka przez rodziców, na tę sytuację nie jest gotowe. Nie bez znaczenia jest wiek dziecka, jego poziom wrażliwości.
  3. rozwód spowoduje osłabienie więzi dziecka z tym rodzicem, z którym nie będzie mieszkał.
  4. utrzymanie dotychczasowej sytuacji rodzinnej będzie zdecydowanie korzystniejsze dla dziecka.

! Ważne jest, że z reguły, by dokonać właściwej oceny, czy rozwód nie wpłynie wyjątkowo krzywdząco na dziecko, Sąd winien zaczerpnąć wiedzy specjalistów w tej dziedzinie. Opinia psychologiczna jest tu kluczowym dowodem i ze stwierdzeniem biegłych, że wskutek rozwodu ucierpi dobro małoletnich trudno jest dyskutować.

! Należy jednak mieć na uwadze, że wytworzona w rodzinie przez stałe awantury rodziców atmosfera, która zatruwałaby młodość małoletnich dzieci, demoralizowałaby je i zagrażała ich wychowaniu, uzasadnia uznanie że w takiej sytuacji dobro dzieci nie mogłoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu ich rodziców. (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16.05.1952 r. , C 1110/51).

Pamiętam sprawę, w której Sąd oddalił powództwo właśnie z uwagi na to, że wskutek jego orzeczenia mogłoby ucierpieć dobro dziecka stron. Biegli w swojej opinii wnikliwie przeanalizowali sytuację dziecka, jego wypowiedzi na temat rodziców i dotychczasowego życia z rodzicami pod jednym dachem. Nie mieli wątpliwości, że dziecku należy poświęcić czas, odpowiednio przygotować je na rozstanie rodziców, czego w niniejszej sprawie zabrakło. Przy tym podkreślić należy, że rodzice już w zasadzie żyli na odległość i nie dochodziło pomiędzy nimi do karczemnych awantur, wręcz przeciwnie – zgodnie dzielili się opieką nad dzieckiem. Frustracja małżonków, po oddaleniu powództwa, pogłębiała się, zwłaszcza tej strony, która zdecydowała o opuszczeniu rodziny. Nie było zdziwienia, gdy po pewnym czasie wpłynął do Sądu ponownie pozew o rozwód, który tym razem przyniósł dla stron orzeczenie o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Posted in Blog.