Windykacje

pomoc prawna płock

W procesie dochodzenia należności pieniężnych Kancelaria podejmuje kompleksowe działania zmierzające do niezwłocznego i pełnego zaspokojenia roszczeń naszych klientów. W ramach usług windykacji podejmujemy działania mające na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, prowadzimy negocjacje oraz wszczynamy procedury polubowne i sądowe.

W sytuacji, gdy powyższe działania okażą się niewystarczające, po sformułowaniu przedsądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty, kierujemy sprawę na drogę procesu sądowego, a następnie aktywnie wspieramy egzekucję komorniczą.

W ramach tego etapu, nasza Kancelaria zapewnia:

  1. przygotowanie i wniesienie pozwu
  2. reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji aż do uprawomocnienia się orzeczenia
  3. skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego
  4. reprezentację klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria współpracuje z komornikami sądowymi, zarówno na terenie miasta Płocka, jak i w Warszawie.