Prawo rzeczowe

  • ochrona własności i posiadania
  • zniesienie współwłasności
  • rozliczenia między współwłaścicielami
  • ustanawianie służebności
  • opłaty i inne obowiązki związane z użytkowaniem wieczystym
  • sprawy lokalowe
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości