Prawo pracy

prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy również na terenie miasta Płocka usługi prawne w obszarze prawa, jakim jest prawo pracy. Szeroko pojęte prawo pracy stanowi istotną sferę działalności każdego przedsiębiorcy czy innego podmiotu zatrudniającego pracowników. Prawidłowe uregulowanie relacji pracownik – pracodawca jest nie tylko podstawą należytego funkcjonowania każdego zakładu pracy, ale wpływa również na codzienne życie osób w nim zatrudnionych.

Zakres pomocy prawnej z zakresu prawa pracy, jaka świadczona jest w ramach Kancelarii, obejmują m.in.:

    • sporządzanie regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
    • konstruowanie dokumentacji pracowniczej, tj. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o powierzenie mienia, umowy o przeszkolenie, umowy menadżerskie, wypowiedzenia umów o pracę lub warunków pracy lub płacy
    • konstruowanie i wspieranie klientów w konstruowaniu procedur antymobbingowych
    • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy w takich sprawach jak m.in.: przywrócenie do pracy, zapłata odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę czy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zapłata wynagrodzenia za pracę i inne roszczenia
    • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu odwołań od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego (emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości ZUS) oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami pracy po wniesieniu odwołania od decyzji organu rentowego.