Prawo podatkowe

doradca podatkowy płock

Doradca podatkowy z naszą Kancelarią

Podatki towarzyszą naszym klientom w większości spraw, które prowadzi nasza Kancelaria w Płocku – zarówno w związku ze sprawami majątkowymi, rodzinnymi i spadkowymi, jak i w kwestiach dotyczących działalności gospodarczej. Przepisy prawa podatkowego wyróżniają się jednak na tle innych gałęzi prawa wyjątkowo wysoką zmiennością. Dynamika zmian oraz zawiłość tych przepisów wymagają szczególnych kwalifikacji, stąd nasza Kancelaria stale współpracuje z licencjonowanym doradcą podatkowym.

Dewiza „lepiej zapobiegać niż leczyć” sprawdza się w podatkach wyraźniej niż w innych obszarach prawa. Dlatego też zachęcamy nasz klientów do tego, by analizowali skutki podatkowe planowanych działań przed ich podjęciem, i służymy pomocą w zakresie formułowania ustnych i pisemnych porad podatkowych oraz wniosków o indywidualne interpretacje przepisów podatkowych. Dodatkowo doradca podatkowy współpracujący z Kancelarią na terenie miasta Płocka zapewnia wsparcie w toku czynności sprawdzających i postępowań podatkowych, jak również w przypadku prowadzenia sporu z organem podatkowym: sporządzamy odwołania od decyzji organów podatkowych oraz oferujemy reprezentację przed sądami administracyjnymi, łącznie ze składaniem skarg i skarg kasacyjnych.

Nasza Kancelaria ma świadomość, że podatki są koniecznym, lecz kłopotliwym dla naszych klientów skutkiem prowadzonych działań – dlatego też doradca podatkowy ma za zadanie minimalizowanie obciążeń podatkowych naszych klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem.