Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko w trakcie sprawy rozwodowej

Gros spraw rozwodowych kończy się wyrokiem Sądu określającym kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami i świadczeniami alimentacyjnymi na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Właściwe przepisy prawa obligują bowiem Sądy, by orzekały o tych kwestiach gdy rozwodzące się strony mają wspólne małoletnie dzieci. Co jednak dzieje się, gdy dziecko stron jest małoletnie w chwili składania pozwu o rozwód w Sądzie, natomiast osiąga pełnoletność w chwili wyrokowania przez Sąd?

Sytuacja taka zdarza się dość rzadko, niemniej jednak można spotkać się z tym w praktyce. I tak przykładowo, żona kieruje pozew do Sądu przeciwko swojemu mężowi, prosząc Sąd, by na czas procesu zabezpieczył jej roszczenie o alimenty poprzez przyznanie określonej kwoty świadczenia odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom małoletniego dziecka i możliwościom majątkowym i zarobkowym męża. Sąd przychyla się do jej wniosku i postanawia udzielić takowe zabezpieczenie w toku sprawy rozwodowej. Mąż wypłaca więc do rąk swojej żony alimenty na rzecz dziecka. W „międzyczasie” dziecko kończy 18 lat.

Powstaje wówczas pytanie, czy Sąd powinien orzec w takiej sytuacji alimenty na rzecz dziecka, a także odnosić się w wyroku rozwodowym do kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem? Co dzieje się z zabezpieczeniem udzielonym przez Sąd po osiągnięciu wieku 18 lat przez dziecko?

W sprawach rozwodowych Sąd orzeka o sytuacji wspólnych małoletnich dzieci stron. Oznacza to więc, że wszystkie kwestie dotyczące osoby pełnoletniego dziecka stron nie mogą już znaleźć się w wyroku rozwodowym. Zabezpieczenie pozostaje aktualne na czas trwania procesu o rozwód, natomiast upada z chwilą uprawomocnienia się wyroku Sądu. Jeśli pełnoletnie dziecko stron nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, winno ono złożyć przeciwko rodzicowi pozew o alimenty do sądu rejonowego. Takie sytuacje zdarzają się już częściej, gdyż coraz więcej młodych ludzi po szkole średniej kontynuuje naukę w szkole wyższej i nie podejmuje w tym czasie pracy, bądź pomimo podjętej pracy nie jest w stanie zaspokoić swoich uzasadnionych potrzeb.

Posted in Blog.