Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po rozwodzie

W procesie o podział majątku wspólnego po rozwodzie Sąd ustala, czy udziały w majątku wspólnym są równe, czy też nierówne. Jest to o tyle ważne, że jeśli Sąd uzna, że udziały Twoje i Twojego męża są równe, w praktyce oznacza to więc, że wartość majątku wspólnego powinna być podzielona po połowie. Niezwykle rzadko Sąd ustala nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków. Dzieje się tak co do zasady, gdy są spełnione łącznie dwie przesłanki, a mianowicie jeden z małżonków przyczyniał się w większym stopniu do powstania majątku wspólnego oraz gdy zaistnieją „ważne powody” przemawiające za tym, by majątek wspólny podzielony został inaczej, niż po połowie.Czytaj dalej

Słów kilka o stwierdzeniu nieważności testamentu

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku można podnieść zarzut nieważności testamentu. W zasadzie dotyczy to wszystkich testamentów, jednakże w praktyce sądowej najczęściej stwierdzenie nieważności testamentu dotyczy testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego i w formie pisemnej (własnoręcznego, holograficznego).

Czytaj dalej