Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

W tym wpisie poruszę dość delikatną kwestię, a mianowicie kwestię udziału dziecka rozwodzących się małżonków w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z prawem, przed Sądem nie mogą być świadkami małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat oraz dzieci stron, które nie ukończyły lat 17.Czytaj dalej

Porozumienie rodzicielskie w toku sprawy o rozwód

Czy warto zawrzeć porozumienie rodzicielskie (rodzicielski plan wychowawczy) w toku sprawy o rozwód?

W tym wpisie postaram się zachęcić rodziców, którzy podjęli decyzję o rozwodzie, a mają wspólne małoletnie dzieci, by w sprawach dotyczących dzieci wypracowali zgodnie porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, kontaktów z dziećmi i świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz.Czytaj dalej

Różnica charakteru jako przyczyna rozwodu

Często zdarza się, że klienci zapytani, jaki jest powód decyzji o rozwodzie, odpowiadają: „różnica charakterów”. Gdy dopytuję, na czym ta różnica miałaby polegać, z reguły pojawiają się trudności w odpowiedzi. Co więcej, częściej zdarza mi się usłyszeć, że „różnica charakterów” prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, aniżeli „różnica światopoglądów”, która wydaje się być silniejszym argumentem ku rozwodowi.
Czytaj dalej

Pozory zdrady – co to takiego?

Najczęstszą przyczyną rozwodów jest niewątpliwie zdrada. Dziś rozważymy, czym w ogóle jest zdrada i jakie zachowania możemy uznać za zdradę.

W pierwszej kolejności wymienić należy zdradę, czyli naruszenie wierności małżeńskiej poprzez odbycie stosunku płciowego z inną osobą (cudzołóstwo).Czytaj dalej

Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko w trakcie sprawy rozwodowej

Gros spraw rozwodowych kończy się wyrokiem Sądu określającym kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami i świadczeniami alimentacyjnymi na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Właściwe przepisy prawa obligują bowiem Sądy, by orzekały o tych kwestiach gdy rozwodzące się strony mają wspólne małoletnie dzieci. Czytaj dalej

Postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego małżonków

Stało się. Decyzja o rozwodzie jest już ostateczna. Sam wyrok rozwodowy to jednak jeszcze nie koniec spraw, z którymi będą musieli zmierzyć się rozwodzący małżonkowie.

Jeśli strony nie potrafią się porozumieć, pozostaje droga sądowa i złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. To sądowemu podziałowi majątku poświęcę dziś uwagę we wpisie.Czytaj dalej

Jak własnoręcznie sporządzić ważny testament?

Pewnego dnia nadchodzi czas, gdy my sami bądź nasi bliscy planujemy uporządkować sprawy majątkowe na wypadek śmierci. Popularnością cieszą się testamenty w formie aktu notarialnego, których ważność niezwykle trudno zakwestionować przed Sądem. Najprostszą formą rozrządzenia na wypadek śmierci jest jednak sporządzenie testamentu własnoręcznego. Co jednak zrobić, byśmy mieli pewność, że taki testament pozostanie ważny po naszej śmierci?Czytaj dalej