Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko w trakcie sprawy rozwodowej

Gros spraw rozwodowych kończy się wyrokiem Sądu określającym kwestie związane z władzą rodzicielską, kontaktami i świadczeniami alimentacyjnymi na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Właściwe przepisy prawa obligują bowiem Sądy, by orzekały o tych kwestiach gdy rozwodzące się strony mają wspólne małoletnie dzieci. Czytaj dalej

Postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego małżonków

Stało się. Decyzja o rozwodzie jest już ostateczna. Sam wyrok rozwodowy to jednak jeszcze nie koniec spraw, z którymi będą musieli zmierzyć się rozwodzący małżonkowie.

Jeśli strony nie potrafią się porozumieć, pozostaje droga sądowa i złożenie wniosku o podział majątku wspólnego. To sądowemu podziałowi majątku poświęcę dziś uwagę we wpisie.Czytaj dalej

Jak własnoręcznie sporządzić ważny testament?

Pewnego dnia nadchodzi czas, gdy my sami bądź nasi bliscy planujemy uporządkować sprawy majątkowe na wypadek śmierci. Popularnością cieszą się testamenty w formie aktu notarialnego, których ważność niezwykle trudno zakwestionować przed Sądem. Najprostszą formą rozrządzenia na wypadek śmierci jest jednak sporządzenie testamentu własnoręcznego. Co jednak zrobić, byśmy mieli pewność, że taki testament pozostanie ważny po naszej śmierci?Czytaj dalej

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po rozwodzie

W procesie o podział majątku wspólnego po rozwodzie Sąd ustala, czy udziały w majątku wspólnym są równe, czy też nierówne. Jest to o tyle ważne, że jeśli Sąd uzna, że udziały Twoje i Twojego męża są równe, w praktyce oznacza to więc, że wartość majątku wspólnego powinna być podzielona po połowie. Niezwykle rzadko Sąd ustala nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków. Dzieje się tak co do zasady, gdy są spełnione łącznie dwie przesłanki, a mianowicie jeden z małżonków przyczyniał się w większym stopniu do powstania majątku wspólnego oraz gdy zaistnieją „ważne powody” przemawiające za tym, by majątek wspólny podzielony został inaczej, niż po połowie.Czytaj dalej

Słów kilka o stwierdzeniu nieważności testamentu

W toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku można podnieść zarzut nieważności testamentu. W zasadzie dotyczy to wszystkich testamentów, jednakże w praktyce sądowej najczęściej stwierdzenie nieważności testamentu dotyczy testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego i w formie pisemnej (własnoręcznego, holograficznego).

Czytaj dalej