Kserokopia testamentu a nabycie spadku na podstawie testamentu

W ostatnim czasie zwrócił się do mnie klient z zapytaniem, czy jest możliwe nabycie spadku na podstawie kserokopii testamentu. Wyjaśnił mi, że dysponuje jedynie kserokopią testamentu, który został powierzony osobie trzeciej, natomiast ta osoba trzecia zmarła i nie sposób jest odnaleźć oryginał testamentu.Czytaj dalej

Prywatny wykaz inwentarza a spis inwentarza

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie, od 18 października 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące nabycia spadku. Spadek z ustawy nabędziesz zawsze z dobrodziejstwem inwentarza (czyli Twoja odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokości masy czynnej spadku). Czytaj dalej

Kilka słów o odrzuceniu spadku

Kiedy dowiadujemy się o spadku, towarzyszą nam z reguły przykre emocje, gdyż doświadczamy utraty członka rodziny. W tych trudnych okolicznościach, ostatnim o czym myślimy, jest dopełnienie formalności związanych ze spadkiem pozostawionym przez zmarłego.Czytaj dalej

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

W tym wpisie poruszę dość delikatną kwestię, a mianowicie kwestię udziału dziecka rozwodzących się małżonków w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z prawem, przed Sądem nie mogą być świadkami małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat oraz dzieci stron, które nie ukończyły lat 17.Czytaj dalej

Porozumienie rodzicielskie w toku sprawy o rozwód

Czy warto zawrzeć porozumienie rodzicielskie (rodzicielski plan wychowawczy) w toku sprawy o rozwód?

W tym wpisie postaram się zachęcić rodziców, którzy podjęli decyzję o rozwodzie, a mają wspólne małoletnie dzieci, by w sprawach dotyczących dzieci wypracowali zgodnie porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie, kontaktów z dziećmi i świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz.Czytaj dalej

Różnica charakteru jako przyczyna rozwodu

Często zdarza się, że klienci zapytani, jaki jest powód decyzji o rozwodzie, odpowiadają: „różnica charakterów”. Gdy dopytuję, na czym ta różnica miałaby polegać, z reguły pojawiają się trudności w odpowiedzi. Co więcej, częściej zdarza mi się usłyszeć, że „różnica charakterów” prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, aniżeli „różnica światopoglądów”, która wydaje się być silniejszym argumentem ku rozwodowi.
Czytaj dalej

Pozory zdrady – co to takiego?

Najczęstszą przyczyną rozwodów jest niewątpliwie zdrada. Dziś rozważymy, czym w ogóle jest zdrada i jakie zachowania możemy uznać za zdradę.

W pierwszej kolejności wymienić należy zdradę, czyli naruszenie wierności małżeńskiej poprzez odbycie stosunku płciowego z inną osobą (cudzołóstwo).Czytaj dalej