Zakres kontaktów – orzecznictwo a praktyka.

Niejednokrotnie nasi Klienci pytają nas, o jaki zakres kontaktów z dziećmi wnioskować w Sądzie, w trakcie postępowania o rozwód czy w postępowaniu o ustalenie kontaktów. Takie pytanie najczęściej stawiają ci rodzice, z którymi dziecko nie mieszka na co dzień, a więc najczęściej ojcowie. I tak, jednym – z różnych względów – wystarczy spotkanie raz w tygodniu na kilka godzin bądź jeden weekend w miesiącu, podczas gdy inni potrzebują większego kontaktu z dziećmi.Czytaj dalej

Dowody w postępowaniu w sprawie ustalenia albo zmiany kontaktów / w postępowaniu o rozwód w kontekście uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem. 

Wywiad środowiskowy 

Dowodem w postępowaniu w sprawie ustalenia albo zmiany kontaktów bądź w sprawie rozwodowej, gdy strony postępowania/ rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci, może być wywiad środowiskowy przeprowadzany przez kuratora sądowego, a także dowód z opinii biegłych z OZSS (opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów).

Z tego wpisu dowiedzą się Państwo, kiedy dowód z wywiadu środowiskowego może być przeprowadzony, w jaki sposób dochodzi do jego przeprowadzenia, a także jaki ma wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie Sądu w sprawie.Czytaj dalej

Mamy wspólne małoletnie dzieci. Czy Sąd może odmówić rozwodu?

Dziś zajmiemy się rozwodem małżonków, którzy posiadają wspólne małoletnie dzieci, a ściślej sytuacją, w której Sądowi przyjdzie ocenić, czy wskutek rozwodu ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakładają, że jeżeli Sąd uzna, że wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, może oddalić powództwo o rozwód.Czytaj dalej

Kserokopia testamentu a nabycie spadku na podstawie testamentu

W ostatnim czasie zwrócił się do mnie klient z zapytaniem, czy jest możliwe nabycie spadku na podstawie kserokopii testamentu. Wyjaśnił mi, że dysponuje jedynie kserokopią testamentu, który został powierzony osobie trzeciej, natomiast ta osoba trzecia zmarła i nie sposób jest odnaleźć oryginał testamentu.Czytaj dalej

Prywatny wykaz inwentarza a spis inwentarza

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie, od 18 października 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące nabycia spadku. Spadek z ustawy nabędziesz zawsze z dobrodziejstwem inwentarza (czyli Twoja odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokości masy czynnej spadku). Czytaj dalej

Kilka słów o odrzuceniu spadku

Kiedy dowiadujemy się o spadku, towarzyszą nam z reguły przykre emocje, gdyż doświadczamy utraty członka rodziny. W tych trudnych okolicznościach, ostatnim o czym myślimy, jest dopełnienie formalności związanych ze spadkiem pozostawionym przez zmarłego.Czytaj dalej