Dlaczego warto mieć adwokata (radcę prawnego) w sprawie o rozwód?

Wielu klientów pyta mnie, czy profesjonalny pełnomocnik jest im w ogóle potrzebny w procesie o rozwód, a jeśli tak, dlaczego warto z niego skorzystać.

W tym wpisie wyjaśnię więc zainteresowanym, jakie są pozytywne strony skorzystania z pomocy adwokata (radcy prawnego) przy procesie rozwodowym.

Po pierwsze, doświadczenie pokazuje, że pozwy składane samodzielnie przez klientów najczęściej obarczone są brakami formalnymi. Klientom bardzo zależy na jak najszybszym załatwieniu sprawy, tymczasem Sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych pozwu np. celem wskazania ostatniego miejsca zamieszkania stron bądź świadka na okoliczność sytuacji małoletniego dziecka stron. Nie trzeba w tym miejscu wyjaśniać, że taka korespondencja znacząco przedłuża całe postępowanie.

Adwokat (radca prawny) złoży pozew o rozwód, który nie będzie dotknięty brakami formalnymi i dzięki temu masz szansę na szybsze zakończenie procesu.

Poza tym, gdy pozew napisany jest precyzyjnie, to Sąd z pewnością chętniej wyznaczy rozprawę na bliższy termin. Jeśli zaś pozew nie jest do końca jasny, to i Sąd nie będzie zapewne spieszył się z rozpoznaniem takiej sprawy, bo będzie wymagała znacznie większej uwagi.

Po wtóre, jeśli ustanowisz pełnomocnika w sprawie rozwodowej, to w Sądzie będziesz musiała/musiał pojawić się prawdopodobnie tylko jeden raz – w celu osobistego przesłuchania Ciebie jako strony. W pozostałym zakresie może wyręczyć Cie pełnomocnik, który zamiast Ciebie może stawiać się na rozprawach, przesłuchiwać świadków, składać wnioski, itd.

Oczywiście udział strony w sprawie rozwodowej może okazać się przydatny. W końcu to same strony najlepiej wiedzą, jak wyglądało ich pożycie małżeńskie. Niemniej jednak, zdaję sobie sprawę, że spotykanie się w Sądzie z byłym partnerem może być dla kogoś nieprzyjemną i stresującą sytuacją. Pamiętaj, że jeśli tylko chcesz, to możesz w przeważającym zakresie tego uniknąć, powierzając sprawę pełnomocnikowi.

Po trzecie, sprawa o rozwód może mieć daleko idące konsekwencje. Dość powiedzieć, że niekiedy w grę wchodzi obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym na całe życie. Tego procesu w żadnym razie nie powinno się lekceważyć. Warto, aby nad twoim interesem czuwała osoba zajmująca się na co dzień tego typu sprawami. A już szczególnie wtedy, kiedy masz podejrzenia, że druga strona skorzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Bo warto zapewnić sobie co najmniej równowagę sił.

Adwokat (radca prawny) ma wiedzę, jakie instrumenty procesowe można wykorzystać, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje potrzeby. Ma to istotne znaczenie, ponieważ procesy sądowe stają się coraz bardziej sformalizowane i niekiedy ten, kto ma rację, przegrywa na skutek nieznajomości procedur. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji warto zlecić prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który dopilnuje, aby wszystkie wnioski zostały złożone we właściwej formie i we właściwym do tego czasie.

Przykładowo, w postępowaniu sądowym obowiązuje zasada prekluzji dowodowej, która stanowi że wszystkie dowody powinny zostać złożone przez strony już w pierwszym piśmie procesowym. Wiele osób o tym nie wie i tym samym od początku procesu naraża się na przegraną w sprawie.

Z kolei w przypadku alimentów adwokat (radca prawny) może pomóc wykazać rzeczywistą sytuację finansową i majątkową strony, a także zadbać o to, aby np. alimenty były płacone już w trakcie procesu. Profesjonalny pełnomocnik pomoże przygotować wszelkie dowody mające na celu zasądzenie przez Sąd alimentów zgodnie z żądaniem strony.

Nie należy tracić z pola widzenia, że postępowanie o rozwód niesie ze sobą często spory ładunek emocjonalny. Tymczasem na sali sądowej, pomimo stresu, trzeba będzie zachować „chłodną” głowę i obronić swoje twierdzenia. Sąd musi być bezstronny, więc nie będzie Ci pomagał. Przeciwnik na pewno będzie Ci utrudniał. W takiej sytuacji warto mieć obok siebie kogoś, kto udzieli Ci potrzebnego wsparcia. Nie tylko prawnego, ale też psychicznego i zwiększy poczucie bezpieczeństwa.

Dodatkowo, adwokat (radca prawny) powinien zawsze wykazywać się empatią i zrozumieniem. Klient powinien mieć do niego zaufanie i odczuwać jego wsparcie.

Adwokat (radca prawny) pomoże Ci przejść przez skomplikowane procedury sądowe, w tym przesłucha świadków, przygotuje do nich pytania i będzie wiedział jak je zadać, aby zwiększyć szansę na osiągniecie pozytywnego rezultatu.

Wreszcie, gdy zapadnie wyrok, adwokat będzie mógł realnie ocenić, czy orzeczenie Sądu jest słuszne i czy warto się od niego odwoływać. Musisz wiedzieć, że w przypadku wniesienia bezskutecznej apelacji poniesiesz koszty procesu w II instancji i znacząco wydłużysz postępowanie w sprawie. Dlatego potrzebna jest tutaj obiektywna i sprawiedliwa ocena sytuacji osoby, która prowadzi tego typu sprawy na co dzień. Nadmienię w tym miejscu, że ewentualna apelacja również musi być przygotowana w staranny i profesjonalny sposób, aby mogła przynieść pożądany efekt. Jeśli apelacja nie będzie spełniała wszystkich wymogów formalnych bądź przywołasz niewłaściwe zarzuty, to przegrasz sprawę. Sporządzenie tego pisma procesowego wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania.

Posted in Blog.