Kancelaria prawna radcy prawnego w Płocku Podolszycach

radca prawny Edyta Popowska zdjęcie

Nazywam się Edyta Popowska i jestem radcą prawnym i mediatorem prowadzącym kancelarię prawną i mediacyjną w Płocku, dzielnica Podolszyce (Zielony Jar).

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem złożyłam egzamin radcowski w 2014 r., uzyskując uprawnienia radcy prawnego (nr wpisu WA-10722). Dodatkowo ukończyłam szkolenia z zakresu mediacji prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie i od 2017 roku jestem stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

Od początku swojej edukacji łączyłam teorię z praktyką, dlatego równolegle z nauką na studiach odbywałam liczne staże, praktyki, wolontariat w urzędach, kancelariach prawnych i działach prawnych spółek, tak w kraju, jak i za granicą. Od kilku lat świadczę – jako radca prawny – usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, współpracuję z innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, a także prowadzę indywidualną kancelarię prawną w Płocku. Specjalizuję się w prawie cywilnym, w tym w prawie spadkowym, w prawie rodzinnym, prawie pracy. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Propaguję ideę mediacji. Jako mediator prowadzę na terenie Płocka postępowania mediacyjne w takich działach prawa jak: prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo pracy.

Kancelaria prawna w Płocku

Kancelaria mieści się w Płocku przy al. Armii Krajowej 9 i świadczy usługi na terenie Płocka i okolic, a ponadto z powodzeniem prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w Warszawie.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do podjęcia współpracy i powierzenia swoich spraw radcy prawnemu.

Z poważaniem, Edyta Popowska, radca prawny, mediator.