Szanowni Państwo

Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie na pomoc prawną w dobie COVID-19, Kancelaria zapewnia bieżącą pomoc prawną, oferując klientom konsultacje prawne (on line lub telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu się), sporządzenie projektów pism, opinii prawnych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w związku ze skutkami rozprzestrzeniającego się koronawirusa, zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 501 219 666 bądź za pomocą adresu email: kppplock@gmail.com.

Świadczymy bieżącą pomoc w zakresie m.in.:

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. w zakresie praw i obowiązków pracodawców i pracowników, stosowania przepisów prawa pracy w dobie COVID-19),
  • prawa zobowiązań (m.in. w zakresie wykonywania umów, wywiązywania się z kontraktów, zmiany postanowień umów, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, renegocjacji postanowień umów, rozwiązaywania stosunków umownych, rozłożenia zobowiązań na raty, uzyskania prolongaty spłat, itp.),
  • prawa spadkowego (m.in. w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci, i inne),
  • prawa rodzinnego (m.in. w zakresie egzekwowania kontaktów w dobie koronawirusa, zabezpieczenia kontaktów, itp.),
  • prawa podatkowego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa procesowego (m.in. w zakresie postępowań cywilnych, administracyjnych).

Kancelaria prawna radcy prawnego w Płocku Podolszycach

radca prawny Edyta Popowska zdjęcie

Nazywam się Edyta Popowska i jestem radcą prawnym i mediatorem prowadzącym kancelarię prawną i mediacyjną w Płocku, dzielnica Podolszyce (Zielony Jar).

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem złożyłam egzamin radcowski w 2014 r., uzyskując uprawnienia radcy prawnego (nr wpisu WA-10722). Dodatkowo ukończyłam szkolenia z zakresu mediacji prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie i od 2017 roku jestem stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

Od początku swojej edukacji łączyłam teorię z praktyką, dlatego równolegle z nauką na studiach odbywałam liczne staże, praktyki, wolontariat w urzędach, kancelariach prawnych i działach prawnych spółek, tak w kraju, jak i za granicą. Od kilku lat świadczę – jako radca prawny – usługi dla jednostki samorządu terytorialnego, współpracuję z innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi, a także prowadzę indywidualną kancelarię prawną w Płocku. Specjalizuję się w prawie cywilnym, w tym w prawie spadkowym, w prawie rodzinnym, prawie pracy. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Propaguję ideę mediacji. Jako mediator prowadzę na terenie Płocka postępowania mediacyjne w takich działach prawa jak: prawo cywilne, w tym prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo pracy.

Kancelaria prawna w Płocku

Kancelaria mieści się w Płocku przy al. Armii Krajowej 9 i świadczy usługi na terenie Płocka i okolic, a ponadto z powodzeniem prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w Warszawie.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do podjęcia współpracy i powierzenia swoich spraw radcy prawnemu.

Z poważaniem, Edyta Popowska, radca prawny, mediator.